Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

thu 20 mp3


here's one of my all time fave projects. the dutch thu 20, project around roel meelkop (goem, zebra, kapotte muziek, etc for further info wwww.rOm.nl), peter diumelinks (ex-v2 archief, kapotte muziek, etc), guido doesborg, jos smolders (www.earlabs.org), jac van bussel (lewd, www.antenne-tilburg.nl.

the idea for the release was to be the first mp3 release of absurd on anet.gr starting this way the zine's mp3 database...well due to problems back then the 2 tracks of which the whole piece consisted of were uploaded as real audios. eary 00's a cdr version of it was included as a supplement in the zine 'lost transmissions from planet zero (included in the zine were interviews with dale lloyd (www.and-oar.org), per svensson (www.persvenssonsoundart.com), valerio tricoli (www.bowindorecordings.com/valerio_tricoli.htm) and a thu 20 story.

finally almost after 12 years gets uploaded in the form i initially wanted it to be... enjoy!


http://sharebee.com/648a23b7